Yeni Blogumuz Hizmete Başlamıştır.. | www.BilgiArsivi.Blogcu.Com

Belirsiz İntegral (Konu Anlatımı)

Twitter  Share Facebook  Share Reddit  Share stumble  upon Digg  Share Delicious  Share Haber.gen.tr  Share oyyla linkibol My Great Web page

Belirsiz İntegral (Konu Anlatımı) |  görsel 1

 

BELİRSİZ İNTEGRAL

 

A. DİFERANSİYEL KAVRAMI

x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna x değişkeninin diferansiyeli denir.

Fonksiyondaki değişim dy ile gösterilir.

      

 

dy = f '(x)dx ifadesine y = f(x) fonksiyonunun diferansiyeli denir.

 

B. BELİRSİZ İNTEGRAL

Türevi f(x) veya diferansiyeli f(x)dx olan F(x) fonksiyonuna f(x) in belirsiz integrali denir ve

      

 

şeklinde gösterilir.

 sembolüne integral işareti, f(x) fonksiyonundan F(x) + c fonksiyonunun bulunmasını sağlayan işleme integral alma işlemi,

F(x) + c fonksiyonuna da f(x) in ilkel fonksiyonu denir.

 

Uyarı

f(x) in integralini bulmak, türevi f(x) e eşit olan fonksiyonu bulmaktır.

 

 

C. İNTEGRAL ALMA KURALLARI

Kural

¹ 0 olmak üzere,

      

 

Kural

 

 

Kural

 

Kural

 

Kural

 

Kural

 

Kural

 

Kural

 

 

D. İNTEGRAL ALMA YÖNTEMLERİ

1. Değişken Değiştirme Yöntemi

İntegrali alınan fonksiyon f(u)du gibi daha basit bir ifadeye dönüştürülerek integral alınır.

 

Kural

¹ –1 olmak üzere,

 

Kural

 

Kural

den başka köklü ifade içermeyen fonksiyonların integralini hesaplamak için, x = a × sint değişken değiştirmesi yapılır.

 

Kural

den başka köklü ifade içermeyen fonksiyonların integralini hesaplamak için, değişken değiştirmesi yapılır.

 

Kural

den başka köklü ifade içermeyen fonksiyonların integralini hesaplamak için,

      x = a × tant

değişken değiştirmesi yapılır.

 

Kural

 köklü ifadelerini içeren fonksiyonların integrallerini hesaplamak için

      E.k.o.k.(m, n) = p

olmak üzere,

      ax + b = tp

değişken değiştirmesi yapılır.

 

 

2. Kısmî İntegrasyon Yöntemi

u = f(x)

v = g(x)

olsun. u × v nin diferansiyeli,

d(u × v) = du × v + dv × u

olur. Buradan,

× dv = d(u × v) – v × du

olur. Her iki tarafın integrali alınırsa,

      

Uyarı

Kısmî integralde u nun ve dv nin doğru seçilmesi çok önemlidir. Seçim doğru yapılmazsa, çözüme yaklaşmak yerine, çözümden uzaklaşılır.

Türev ve integral alma bilgileri ışığında, seçim sezgisel olarak yapılabilir. Ancak, kolaylık sağlayacağı için aşağıdaki kuralı göz önüne alabilirsiniz.

 

Kural

      

integrallerinde;

      

 

seçimi yapılır.

seçimi yapılır.

 

Sonuç

  n bir doğal sayı olmak üzere,

     

  f(x) bir polinom fonksiyon olmak üzere,

     

 

 

3. Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi

P(x) ve Q(x) ortak çarpanı olmayan iki polinom olsun.

 integrali, vereceğimiz iki yöntemden biriyle sonuçlandırılır.

 

a. P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden büyük ya da eşit ise;

P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden büyük ya da eşit ise P(x), Q(x) e bölünür.

b. P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden küçük ise;

P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden küçükse ifade basit kesirlere ayrılır.

 

4. Trigonometrik Özdeşliklerden Yararlanarak İntegral Alma Yöntemi

Kural

sin x ve cos x in çift kuvvetlerinin çarpımı biçimindeki integrallerde şu iki özdeşlik kullanılır:

 

Kural

      

biçimindeki integralleri aşağıdaki özdeşlikler yardımıyla sonuçlandırırız.

      

 

 

Etiketler : Belirsiz İntegral, Belirsiz İntegral Nedir, Matematik 2 Konuları, Matematik Konu Anlatımı, Belirsiz İntegral Konu Anlatımı, Belirsiz İntegral Konusu, Belirsiz İntegral Hakkında Bilgi, Matematik Belirsiz İntegral Konusu, Matematik 2 Konuları, Ygs Matematik Konuları, Lys Matematik Konuları, Bilgi Arsivi, Bilgiarsivi.blogcu.com, Konu Anlatımlı Dersler, Matematik Konu Anlatımı, Tüm Dersler Konu Anlatımı, Matematik Dersi, Matematik Dönem Ödevi, Matematik Ödevi


88
0
0


Etiketler : Belirsiz İntegral,Belirsiz İntegral N,Matematik 2 Konular

Yorum Yaz